Generella Anmälningsvillkor

Kulturstationens kurser 2018

Kursstart och kallelse

När du anmält dig till en kurs får du en bekräftelse på din anmälan (om du anmält dig via vår hemsida får du ett e-postmeddelande som bekräftelse). Innan kursen startar får du en skriftlig kallelse med lokal och tider angivna. I samband med att du får kallelsen skickar vi också ut ett inbetalningskort på kursavgiften, där förfallodatum framgår. Betalningsvillkor 14 dagar.

Anmälan är bindande

En anmälan är bindande, om den inte återtas enligt reglerna om ångerrätt. Vi följer konsumentlagstiftningen.

Ångerrätten innebär att du kan ångra din anmälan genom att sända ett meddelande om detta till Kulturstationen inom 14 dagar efter det att vi bekräftat din anmälan. Bekräftelsen är ett automatiskt meddelande som går ut när du fyllt i anmälningsformuläret och mailat det, "Tack för din anmälan". Alternativt kallelsemailet vid fortsättning på en kurs.

 

Om kursen har startat och du har deltagit vid ett kurstillfälle har du accepterat att avstå din ångerrätt. Undantag gäller vid en förutbestämd ”prova på” omgång enligt överenskommelse med kursledaren.

Inställd kurs

Tvingas vi ställa in en kurs har du alltid rätt att få tillbaka den avgift du betalt.

Sjukdom och andra förhinder

Vi har tyvärr inte möjlighet att erbjuda ersättningslektioner, då elever varit frånvarande för tillfällig sjukdom, resa eller dylikt.

Om läraren får förhinder en lektion ordnar vi alltid ersättningslektion.

Behandling av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PUL)

För att underlätta administrationen lagrar vi uppgifter om namn, personnummer, adress samt vilken verksamhet du deltar i. Uppgifterna använder vi i vårt kundregister för att sända dig information om kommande verksamhet. Om du inte vill ha fortsatt information, skriv till oss.

Övrigt

Om du vill avsluta dina individuella lektioner, meddela vårt kontor detta via intresse@kulturstationen.com, senast den 15:e månaden innan du vill sluta.

 

Kostnaden för ev. litteratur, studiematerial och förbrukningsmaterial ingår vanligen inte i kursavgiften, och tillkommer därför om inget annat anges.

Vid försenad betalning kan påminnelseavgift komma att tas ut.

 

I gitarrkurserna finns möjlighet för barn och ungdomar upp till 18 år att vid behov låna instrument och kurslitteratur. Stipendiepengarna vi använt för gitarrinköp och böcker, har Kulturstationen erhållit ifrån Stiftelsen Idéer för livet.